گزارش تصویری تجلیل از رضا پهلوان نصیر استاد شعر و ادب فارسی و پیشکسوت شهرداری یزد _ شهردار شهر میراث جهانی یزد و مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، در منزل رضا پهلوان نصیر حضور یافتند و زحمات وی را در شهرداری یزد قدر نهادند.

گزارش تصویری تجلیل از رضا پهلوان نصیر استاد شعر و ادب فارسی و پیشکسوت شهرداری یزد _ شهردار شهر میراث جهانی یزد و مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، در منزل رضا پهلوان نصیر حضور یافتند و زحمات وی را در شهرداری یزد قدر نهادند.