گزارش تصویری تقدیر شهردار شهر جهانی یزد از فرمانده نیروی انتظامی استان به مناسبت هفته نیروی انتظامی

گزارش تصویری تقدیر شهردار شهر جهانی یزد از فرمانده نیروی انتظامی استان به مناسبت هفته نیروی انتظامی