گزارش تصویری تقدیر شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر یزد از کارگران کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری به مناسبت روز کارگر

گزارش تصویری تقدیر شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر یزد از کارگران کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری به مناسبت روز کارگر