گزارش تصویری تلاش اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد برای رفع آبگرفتگی های ناشی از بارش ها

گزارش تصویری تلاش اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد برای رفع آبگرفتگی های ناشی از بارش ها