گزارش تصویری حضور شهردار شهر میراث جهانی یزد در مراسم گرامیداشت هفته بسیج

گزارش تصویری حضور شهردار شهر میراث جهانی یزد در مراسم گرامیداشت هفته بسیج