گزارش تصویری حضور شهردار یزد در همایش دوچرخه سواری قدم به قدم تا حسینیه ایران به همراه تجلیل از خانواده های شهدای محله خلفباغ

گزارش تصویری حضور شهردار یزد در همایش دوچرخه سواری قدم به قدم تا حسینیه ایران به همراه تجلیل از خانواده های شهدای محله خلفباغ