گزارش تصویری دیدار رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان با شهردار یزد

گزارش تصویری دیدار رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان با شهردار یزد