گزارش تصویری ملاقات چهره به چهره جمال الدین عزیزی شهردار شهر جهانی یزد با شهروندان در راستای نهضت پاسخگوئی در روز یکشنبه پنجم مرداد