گزارش تصویری نشست هم اندیشی شهرداران استان یزد با حضور معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور

گزارش تصویری نشست هم اندیشی شهرداران استان یزد با حضور معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور