بازگشت به صفحه کامل

اقدامات گسترده شهرداری یزد برای حفاظت از بافت تاریخی

اقدامات گسترده شهرداری یزد برای حفاظت از بافت تاریخی


مدیر منطقه تاریخی شهرداری شهر میراث جهانی یزد از اقدامات گسترده شهردرای یزد برای حفاظت از بافت تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو خبر داد.
علیرضا نقوی در نشست کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد خواستار تشکیل جلسات ستاد راهبردی بافت تاریخی یزد شد و اظهار کرد: شهرداری برای فعالیت در بافت تاریخی بر اساس قوانین و مقررات عمل می کند.
وی با بیان اینکه برخی از مباحث مطرح شده از سوی فعالان میراث فرهنگی یزد مربوط به اتفاقاتی است که در سالهای گذشته رخ داده تصریح کرد: از تمامی نظرات و مباحث کارشناسی و تخصصی استقبال می کنیم.
مدیر منطقه تاریخی شهرداری شهر میراث جهانی یزد با بیان اینکه همدلی و همراهی خوبی میان مجموعه شهرداری و میراث فرهنگی یزد وجود دارد گفت: از حضور تمام معماران و مرمتگران در پروژه های احیای بافت تاریخی خوشحال می شویم و از آنها دعوت به عمل می آوریم.
نقوی بیان کرد: می توان در مباحث کاربردی بافت تاریخی و میراث فرهنگی یزد جلسات و نشست های تخصصی بیشتری برگزار و مباحث مطرح شده را به صورت دقیق و با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
وی افزود: حفاظت از بافت تاریخی یکی از مهمترین رسالت هایی است که شهرداری بر دوش دارد و در این راستا هم در بودجه امسال شهرداری اعتبارات بسیار خوبی برای منطقه بافت تاریخی در نظر گرفته شده است.
مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری شهر میراث جهانی یزد افزود: قطعا ممکن است اقداماتی با نقاط ضعفی روبرو باشد که در این زمینه هم همیشه تلاشمان بر رفع نقاط ضعف بوده است.