بازگشت به صفحه کامل

ایجاد یک ساختار منسجم در جلوگیری از تخلفات و نظارت دقیق بر آن از وظایف اصلی مدیریت شهری است

ایجاد یک ساختار منسجم در جلوگیری از تخلفات و نظارت دقیق بر آن از وظایف اصلی مدیریت شهری است


ایجاد یک ساختار منسجم در جلوگیری از تخلفات و نظارت دقیق بر آن از وظایف اصلی مدیریت شهری است

معاون خدمات شهری شهرداری یزد در نشست بررسی واگذاری اجراییات شهرداری به بخش خصوصی و نظارت دقیق بر عملکرد آن، با بیان این مطلب که ضرورت ایجاد یک ساختار منسجم و قوی برای جلوگیری از تخلفات و نظارت دقیق بر آن از وظایف اصلی مدیریت شهری است، گفت: جلوگیری از تخلفات شهری به نوعی احترام به حقوق شهروندان است و این سبب می شود تا ایجاد امنیت روانی برای شهروندان به وجود آید.

 جعفر امین مقدم اظهار کرد: تجمیع فعالیت های حوزه اجراییات در قالب منطقه محوری از نکاتی است که می تواند علاوه بر اشرافیت کامل مدیران مناطق بر موارد مختلف تخلفات اعم از ساختمانی، فضای سبز، خاک ونخاله، سد معبر و غیره سبب شود تا نظارت کامل تر و جامع تری براین موارد انجام گیرد.

معاون خدمات شهری شهرداری یزد همچنین اظهار داشت: ایجاد ساختار مناسب برای ناظرین مقیم و ناظر عالیه با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری نیز در حال آماده شدن است که برای اجرای مطلوب این قرارداد در اختیار مناطق گذاشته خواهد شد.

در این نشست که مدیران مناطق دو، سه، چهار و منطقه بافت تاریخی و همچنین مدیر سرمایه انسانی و مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری نیز حضور داشتند، مدیران مناطق ضمن اعلام آمادگی برای اجرای طرح منطقه محوری در خصوص اجراییات، بر رفع مشکلات کمبود نیروی انسانی در این واحد تأکید نمودند.