بازگشت به صفحه کامل

کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اداری در ماه مبارک رمضان

کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اداری در ماه مبارک رمضان


معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد گفت: ساعت کاری ادارات در ماه رمضان یک ساعت زودتر خاتمه می‌یابد.

شاه حسینی گفت: با تصمیم هیات دولت و به منظور ایجاد زمینه استفاده بهتر کارکنان از فرصت عبادت در ماه مبارک رمضان، ساعت کار دستگاه‌های اجرایی یک ساعت کاهش یافت.

او گفت: بر این اساس، ساعت آغاز کار دستگاه‌های اجرایی مطابق روال معمول است و صرفا یک ساعت از پایان ساعت کاری کسر می‌شود.